• Szczęście (zjawisko)

  Szczęście – zjawisko, które definiuje doświadczenie szczególnie pozytywnych, negatywnych lub nieprawdopodobnych zdarzeń. Naturalistyczna interpretacja jest t...

 • Kawiarnia filozoficzna

  Kawiarnia filozoficzna, fr. Café philosophique – filozoficzne forum dyskusyjne zorganizowane po raz pierwszy przez Marca Sauteta 13 grudnia 1992 roku w Cafe ...

 • Kantyzm

  Kantyzm - filozofia niemieckiego filozofa Immanuela Kanta. Kant poddał dotychczasowe osiągnięcia filozofii przeglądowi oraz krytycznej ocenie. Podejście taki...

 • Homaranizm

  Homaranizm – idea Ludwika Zamenhofa mająca doprowadzić do porozumienia ludzi wszystkich języków i wyznań na zasadzie wzajemnego braterstwa, równości i sprawi...

 • Gnostycyzm

  Gnostycyzm – doktryny i ruchy religijne powstające od I w.p.n.e do II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie, dualistyczne, łączące chrz...

 • Filozofia

  Filozofia – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia ś...

Filozofia

Filozofia – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia ś...

Gnostycyzm

Gnostycyzm – doktryny i ruchy religijne powstające od I w.p.n.e do II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie, dualistyczne, łączące chrz...

Homaranizm

Homaranizm – idea Ludwika Zamenhofa mająca doprowadzić do porozumienia ludzi wszystkich języków i wyznań na zasadzie wzajemnego braterstwa, równości i sprawi...

Kantyzm

Kantyzm - filozofia niemieckiego filozofa Immanuela Kanta. Kant poddał dotychczasowe osiągnięcia filozofii przeglądowi oraz krytycznej ocenie. Podejście taki...

Kawiarnia filozoficzna

Kawiarnia filozoficzna, fr. Café philosophique – filozoficzne forum dyskusyjne zorganizowane po raz pierwszy przez Marca Sauteta 13 grudnia 1992 roku w Cafe ...

Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna

Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z ucze...

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Filozoficzna – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu filozofii, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany od roku szkolnego 1988/1989. ...

Szczęście (zjawisko)

Szczęście – zjawisko, które definiuje doświadczenie szczególnie pozytywnych, negatywnych lub nieprawdopodobnych zdarzeń. Naturalistyczna interpretacja jest t...

Światowy Dzień Filozofii

Światowy Dzień Filozofii – coroczne święto z inicjatywy UNESCO, obchodzone w trzeci czwartek listopada. Pierwszy Dzień Filozofii obchodzono w dniu 21 listopa...