• Użytkowanie powierzchni terenu

  Użytkowanie powierzchni terenu – wykorzystanie terenu przez człowieka, prowadzące do zmian w pierwotnym środowisku poprzez jego działalność, zaś czynniki, kt...

 • Uroczysko

  Uroczysko – część lasu o orientacyjnym znaczeniu, bez ściśle oznaczonych granic; jest to miejsce związane zwykle ze szczególnym wydarzeniem legendarnym, lege...

 • Struktura użytkowania ziemi

  Struktura użytkowania ziemi – udział charakterystycznych, jednoznacznie zidentyfikowanych form zagospodarowania gruntu w całkowitej powierzchni obszaru, podl...

 • Strefy oświetlenia Ziemi

  Nazywana strefą gorącą, znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca. Zenitalne promienie słoneczne padają na każdy równoleżnik dwa razy w ciągu roku,...

 • Strefa międzyzwrotnikowa

  Strefa międzyzwrotnikowa – jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka i Koziorożca. W ciągu roku w każdym ...

 • Satelitarne obrazowanie Ziemi

  Satelitarne obrazowanie Ziemi to obrazy Ziemi zebrane przez satelity obrazujące obsługiwane przez rządy i przedsiębiorstwa na całym świecie. Przedsiębiorstwa...

 • Lista obiektów geograficznych o jednoliterowej nazwie

  Obiekty geograficzne o jednoliterowej nazwie: E – góra na wyspie Hokkaidō w Japonii Å – wieś w gminie Moskenes, w regionie Nordland w Norwegii U – miejscowoś...

 • Krajobraz rolniczy

  Krajobraz rolniczy – typ krajobrazu kulturowego, ukształtowany pod wpływem działalności rolniczej; to krajobraz m.in. pól uprawnych, powstałych w wyniku wypa...

 • Krajobraz pogórniczy

  Krajobraz pogórniczy można utożsamiać z ogółem zjawisk i procesów górniczych związanych z etapem eksploatacyjnym i poeksploatacyjnym, obiektów i cech fizyczn...

 • Krajobraz naturalny

  Krajobraz naturalny – typ krajobrazu, na który składają się takie komponenty jak: skała macierzysta, woda, powietrze, flora i fauna. Jego charakter określają...

 • Krajobraz

  Krajobraz – wieloznaczny termin stosowany w różnych dziedzinach nauki. Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżn...

 • Fluctus

  Fluctus – krótkotrwałe zjawisko polegające na tworzeniu się struktur w kształcie załamujących się fal, występujące głównie na górnej powierzchni chmury. Feno...

 • Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM

  Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – organizacja studencka działająca od 1996 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet...

 • Geografia

  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej, jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-...

Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej, jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-...

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – organizacja studencka działająca od 1996 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet...

Determinizm geograficzny

Determinizm geograficzny – pogląd uznający czynniki środowiskowe za decydujące w rozwoju społeczeństwa, kultury i gospodarki; pogląd, że środowisko geografic...

Dydaktyka geografii

Dydaktyka geografii – jedna z dydaktyk przedmiotowych, która formułuje cele nauczania geografii, opracowuje kryteria doboru i sposoby układu treści nauczania...

Fluctus

Fluctus – krótkotrwałe zjawisko polegające na tworzeniu się struktur w kształcie załamujących się fal, występujące głównie na górnej powierzchni chmury. Feno...

Flumen

Flumen – pasmo nisko występujących chmur w superkomórce burzowej, ułożonych równolegle do kierunku przepływu powietrza w dolnej części troposfery i przemiesz...

Interior

Interior – terytorium położone w głębi kraju, daleko od wybrzeża morskiego i od ośrodków przemysłowych. Słabo zagospodarowane i trudno dostępne wnętrze lądu....

Krajobraz

Krajobraz – wieloznaczny termin stosowany w różnych dziedzinach nauki. Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżn...

Krajobraz antropogeniczny

Krajobraz antropogeniczny – krajobraz przekształcony przez człowieka. W jego skład wchodzą np. bloki, chodniki, fabryki, mosty, drogi itp. Jego przeciwieństw...

Krajobraz naturalny

Krajobraz naturalny – typ krajobrazu, na który składają się takie komponenty jak: skała macierzysta, woda, powietrze, flora i fauna. Jego charakter określają...

Krajobraz pierwotny

Krajobraz pierwotny – krajobraz zachowany w swojej pierwotnej postaci, czyli taki, którego elementy nie zostały naruszone lub przekształcone przez działalnoś...

Krajobraz pogórniczy

Krajobraz pogórniczy można utożsamiać z ogółem zjawisk i procesów górniczych związanych z etapem eksploatacyjnym i poeksploatacyjnym, obiektów i cech fizyczn...

Krajobraz rolniczy

Krajobraz rolniczy – typ krajobrazu kulturowego, ukształtowany pod wpływem działalności rolniczej; to krajobraz m.in. pól uprawnych, powstałych w wyniku wypa...

Lista hrabstw w stanie Arkansas

Arenac w stanie Michigan hrabstwo Arkansas w stanie Arkansas hrabstwo Arlington w stanie Wirginia hrabstwo Armstrong w stanie Pensylwania hrabstwo Armstrong ...

Lista obiektów geograficznych o jednoliterowej nazwie

Obiekty geograficzne o jednoliterowej nazwie: E – góra na wyspie Hokkaidō w Japonii Å – wieś w gminie Moskenes, w regionie Nordland w Norwegii U – miejscowoś...

Medal Mungo Parka

Medal Mungo Parka – odznaczenie wręczane przez Królewskie Szkockie Towarzystwo Geograficzne w uznaniu za znaczny wkład wiedzy geograficznej poprzez odkrycia,...

Międzynarodowy Kongres Geograficzny

Międzynarodowy Kongres Geograficzny – kongres organizowany przez Międzynarodową Unię Geograficzną. Kongresy odbywają się co 3-4 lata. Pierwszy odbył się w 18...

Panorama (geografia)

Panorama – szeroki, rozległy widok krajobrazu, miasta lub okolicy obserwowany ze znacznej odległości z wyżej położonego w terenie punktu widokowego. Technika...

Rzeka graniczna

Narowa est. Narva jõgi ros. Нарва rzeka graniczna oddzielająca estońską prowincję Ida - Virumaa od Rosji. Rzeka łączy jezioro Pejpus Peipsi z Zatoką najpierw...

Satelitarne obrazowanie Ziemi

Satelitarne obrazowanie Ziemi to obrazy Ziemi zebrane przez satelity obrazujące obsługiwane przez rządy i przedsiębiorstwa na całym świecie. Przedsiębiorstwa...

Strefa międzyzwrotnikowa

Strefa międzyzwrotnikowa – jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka i Koziorożca. W ciągu roku w każdym ...

Strefa umiarkowana

Strefa umiarkowana – skrócona nazwa strefy klimatów umiarkowanych, a mylące określenie dla strefy umiarkowanych szerokości, jednej z trzech rodzajów stref oś...

Strefy oświetlenia Ziemi

Nazywana strefą gorącą, znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca. Zenitalne promienie słoneczne padają na każdy równoleżnik dwa razy w ciągu roku,...

Strefy umiarkowane

Strefy umiarkowane – strefy oświetlenia kuli ziemskiej, obejmujące obszary na obu półkulach położone między zwrotnikami a kołami podbiegunowymi. Strefy te ot...

Strefy umiarkowanych szerokości

Strefy umiarkowanych szerokości – dwie strefy oświetlenia Ziemi: strefa umiarkowanych szerokości północnych i strefa umiarkowanych szerokości południowych. G...

Struktura użytkowania ziemi

Struktura użytkowania ziemi – udział charakterystycznych, jednoznacznie zidentyfikowanych form zagospodarowania gruntu w całkowitej powierzchni obszaru, podl...

Środowisko geograficzne

Środowisko geograficzne − otoczenie fizyczne i biotyczne, w którym żyje społeczeństwo ludzkie. Stanowi przekształcone środowisko przyrodnicze oraz elementy a...

Teren

Obwód Kowel - Teren - jednostka terytorialna Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Operowała na terenie powiatu kowelskiego, z wyjątkiem samego...

Uroczysko

Uroczysko – część lasu o orientacyjnym znaczeniu, bez ściśle oznaczonych granic; jest to miejsce związane zwykle ze szczególnym wydarzeniem legendarnym, lege...

Użytkowanie powierzchni terenu

Użytkowanie powierzchni terenu – wykorzystanie terenu przez człowieka, prowadzące do zmian w pierwotnym środowisku poprzez jego działalność, zaś czynniki, kt...