• Sektor kreatywny

  Sektor kreatywny, przemysły kreatywne – część rynku tworzona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z kulturą i technologią, łączące dzia...

 • Rosyjski kosmizm

  Rosyjski kosmizm – ruch intelektualny i kulturowy, który pojawił się w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Zorientowany był na zbadanie szeroko rozumianej rel...

 • Polityka kulturalna

  Polityka kulturalna stanowi obszar polityki społecznej obejmujący działania władz publicznych czy organizacji pozarządowych w zakresie sztuki i kultury. Sprz...

 • Pochówek

  Pochówek – pochowanie zmarłego w różnych kulturach i okresach historycznych przybierało rozmaite formy. Nazwa pochówek związana jest z miejscem w odróżnieniu...

 • Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Opera Bałtycka w Gdańsku. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Jani...

 • Museum of Pop Culture

  Museum of Pop Culture – muzeum popkultury w Seattle, w Stanach Zjednoczonych, poświęcone historii muzyki popularnej, gatunkowi science fiction i ogólnie – po...

 • Menedżer kultury

  Menedżer kultury – interdyscyplinarny zawód polegający na planowaniu i organizacji działalności artystycznej w przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych...

 • Krajobraz kulturowy

  Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Kraj...

 • Humanizm

  Humanizm – nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowi...

 • Gospodarka malwowa

  Gospodarka malwowa obejmuje wszystkie te czynniki, które w gospodarce przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez wzmacnianie kulturowego potencjału d...

 • Animator kultury

  Animator kultury – osoba, która potrafi zaplanować proces animacji kultury. Głównym celem jego pracy jest upowszechnianie kultury. Animator kultury różnymi m...

 • Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

  Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właśc. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju – święto obchodzone corocznie 21 maja, ustanowi...

 • Kultura

  Kultura – wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri, interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumian...

Kultura

Kultura – wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri, interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumian...

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właśc. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju – święto obchodzone corocznie 21 maja, ustanowi...

Animator kultury

Animator kultury – osoba, która potrafi zaplanować proces animacji kultury. Głównym celem jego pracy jest upowszechnianie kultury. Animator kultury różnymi m...

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego jest opracowywana przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ...

Gospodarka malwowa

Gospodarka malwowa obejmuje wszystkie te czynniki, które w gospodarce przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez wzmacnianie kulturowego potencjału d...

Grand Prix

Grand Prix – pojęcie używane w odniesieniu do różnego rodzaju zawodów sportowych, głównych nagród na festiwalach i w konkursach w różnych dziedzinach. W spor...

Herito

Herito – kwartalnik poświęcony dziedzictwu i kulturze Europy Środkowej wydawany od 2010 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Czasopismo ukaz...

Humanizm

Humanizm – nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowi...

Kolonializm kulturowy

Wpływ globalizacji w sferze oddziaływania mediów na poszczególne państwa jest nierównomierny. W najsłabiej rozwiniętych państwach świata ze środków masowego ...

Kongres Wolności Kultury

Kongres Wolności Kultury – powstał na zgromadzeniu intelektualistów w Berlinie 26–30 czerwca 1950 roku. Inicjatorami byli: Arthur Koestler, James Burnham, Er...

Krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Kraj...

Kultura śródziemnomorska

Kultura śródziemnomorska – kultura powstała w basenie Morza Śródziemnego w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą na fundamentach starożytnego Egiptu i Mezopo...

Kulturalizm (filozofia)

Kulturalizm – system filozoficzny autorstwa polskiego filozofa, Jana Stachniuka. Kulturalizm jest systemem opartym na autorskiej teorii kultury, głoszącej pr...

Menedżer kultury

Menedżer kultury – interdyscyplinarny zawód polegający na planowaniu i organizacji działalności artystycznej w przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych...

Museum of Pop Culture

Museum of Pop Culture – muzeum popkultury w Seattle, w Stanach Zjednoczonych, poświęcone historii muzyki popularnej, gatunkowi science fiction i ogólnie – po...

Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Opera Bałtycka w Gdańsku. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Jani...

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana od...

Pochówek

Pochówek – pochowanie zmarłego w różnych kulturach i okresach historycznych przybierało rozmaite formy. Nazwa pochówek związana jest z miejscem w odróżnieniu...

PolenmARkT

Polenmarkt – – festiwal kultury polskiej odbywający się corocznie w listopadzie w niemieckim nadmorskim mieście Greifswald.

Polityka kulturalna

Polityka kulturalna stanowi obszar polityki społecznej obejmujący działania władz publicznych czy organizacji pozarządowych w zakresie sztuki i kultury. Sprz...

Retro

Retro – termin używany do określania elementów współczesnej kultury, które pochodzą od lub są świadomą imitacją trendów w modzie, światopoglądzie, zachowaniu...

Rosyjski kosmizm

Rosyjski kosmizm – ruch intelektualny i kulturowy, który pojawił się w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Zorientowany był na zbadanie szeroko rozumianej rel...

Sektor kreatywny

Sektor kreatywny, przemysły kreatywne – część rynku tworzona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z kulturą i technologią, łączące dzia...

Twórczość

Twórczość – wieloaspektowe zjawisko związane z powstawaniem nowych i wartościowych wytworów. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN jest to pojęcie oznac...

Typowość

Typowość – cecha oznaczająca realizację jakiegoś wzoru, normy, modelu utrwalonego w serii podobnych zachowań, postaw, zdarzeń. Wiąże się ona z uogólnieniem, ...

Wspakultura

Wspakultura – pojęcie występujące w filozofii kulturalizmu Jana Stachniuka, oznaczające przeciwieństwo kultury ujętej jako kolejna po ładzie naturalnym płasz...